vzw KOBeL

Deel van een groter geheel

vzw KOBeL


KOBeL vzw groepeert en bestuurt 16 basisscholen en 8 secundaire scholen in Beringen en Lummen. Naast het gewone onderwijs behoren ook het buitengewoon onderwijs en het Centrum Leren en Werken tot onze familie. In totaal tellen we meer dan 7000 leerlingen.

We geloven daarbij in het principe van subsidiariteit: beslissingen worden best genomen op het niveau waar het rendement het hoogst is. Om dit waar te maken, bouwen we aan een professionele overkoepelende ondersteuning die de plaatselijke scholen bijstaat zonder het belang van het geheel uit het oog te verliezen.

Bezoek de website van vzw KOBeL

Marc Robben
Marc Robben

Voorzitter Raad van Bestuur

Nicole Verweyen
Nicole Verweyen

Ondervoorzitter Raad van Bestuur