Privacy

Uw gegevens in veilige handen

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

SGPit kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SGPit, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SGPit verstrekt. SGPit kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactformulier:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Extra bij de sollicitatiemodule:

  • Uw geboortedatum
  • Uw CV
  • Uw Diploma's


WAAROM SGPIT GEGEVENS NODIG HEEFT

SGPit verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan SGPit uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit onderwijsactiviteiten binnen de scholengemeenschap.

HOE LANG SGPIT GEGEVENS BEWAART

SGPit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden langer dan een jaar bewaard. Indien u hier niet mee akkoord bent, gelieve hiervan zo snel als mogelijk melding van te maken bij de centrale personeelsdienst.

DELEN MET ANDEREN

SGPit verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van SGPit worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

SGPit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan SGPIT te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SGPit heeft hier geen invloed op. SGPit heeft Google geen toestemming gegeven om via SGPit verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de centrale personeelsdienst. SGPit zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

SGPit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SGPit maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SGPit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met de centrale personeelsdienst van SGPit.