Aanmelden en Inschrijven

Les volgen in onze scholengemeenschap?

De Stad Beringen en de gemeente Lummen werken, voor het basisonderwijs, met een digitaal aanmeldsysteem. Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school jij jouw kind zou willen inschrijven. Pas daarna ontvang je een ticket waarop staat in welke school jij jouw kind officieel kan laten inschrijven. Ook onze school voor Buitengewoon Onderwijs -De Brug- werkt met een digitaal aanmeldsysteem. Hieronder vind je meer informatie.
-

Aanmelden en inschrijven in Beringen


Indien je je kind wil aanmelden voor een school in Beringen kan terecht op de website www.naarschoolinberingen.be.

Hou zeker rekening met de aanmeldperiodes (zie tijdlijn Beringen hieronder).

Inschrijven Beringen

Aanmelden en inschrijven in Lummen


Indien je je kind wil aanmelden voor een school in Lummen kan terecht op de website van de gemeente Lummen.

Hou zeker rekening met de aanmeldperiodes (zie tijdlijn Lummen hieronder).

Inschrijven Lummen

Aanmelden en inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs


Type basisaanbod, type 2 en type 9

De Brug, onze school voor Buitengewoon Onderwijs, werkt met apart een elektronisch aanmeldsysteem. Kinderen die via dit digitale systeem worden aangemeld, hebben voorrang op de vrije inschrijvingen.

De link naar het aanmeldsysteem verschijnt vanaf 1 maart 2023 op de website van school (Info > inschrijvingen). Indien je meer informatie wenst, kan je onderstaande brief lezen.