Voorwaarden TADD

Om vanaf 1 september een beroep te kunnen doen op het TADD-recht, moet je je voor 15 juni van het voorgaande schooljaar kandidaat stellen bij het bestuur.

Vanaf 1 september 2021 zal een tijdelijk personeelslid het recht op TADD kunnen verwerven als het aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • minstens 290 dagen dienstanciënniteit verwerven in een ambt, waarvan er minstens 200 dagen effectief gepresteerd zijn. Deze dienstanciënniteit moet verworven zijn in de instellingen van eenzelfde scholengemeenschap of in de instellingen van eenzelfde inrichtende macht die niet behoren tot een scholengemeenschap;
 • uiterlijk op 30 juni van het schooljaar waarin het personeelslid de vereiste dagen dienstanciënniteit verwerft, in die instelling of instellingen van de eerste evaluator een positieve beoordeling hebben gekregen. Heeft het personeelslid op 30 juni geen beoordeling gekregen van de eerste evaluator, dan geldt dit als een positieve beoordeling.
Voor wie geldt de nieuwe regelgeving?
 • voor personeelsleden die op 31 augustus 2021 minder dan 290 dagen dienstanciënniteit hadden;
 • voor personeelsleden die op 1 september 2021 voor het eerst in dienst kwamen;
 • voor personeelsleden die niet onder een overgangsmaatregel vallen.


Overgangsmaatregel 1

Deze maatregel geldt voor tijdelijke personeelsleden die uiterlijk op 30 juni 2019 in het betrokken ambt in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap:

 • Gespreid over ten minste drie schooljaren,
 • ten minste 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan 600 effectief gepresteerd, verworven hebben.

De personeelsleden die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen na geldige kandidaatstelling voor 15 juni, op of na 1 september 2019 het recht op TADD verwerven.


Overgangsmaatregel 2

Deze maatregel geldt voor tijdelijke personeelsleden die tijdens schooljaar 2019 – 2020 aangesteld werden in het betrokken ambt in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap én die uiterlijk op 30 juni 2020:

 • Gespreid over ten minste drie schooljaren,
 • ten minste 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan 600 effectief gepresteerd, verworven hebben.

De personeelsleden die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen na geldige kandidaatstelling voor 15 juni, op of na 1 september 2020 het recht op TADD verwerven.


Overgangsmaatregel 3

Deze maatregel geldt voor tijdelijke personeelsleden die na 31 augustus 2019 opnieuw aangesteld werden in het betrokken ambt in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap én die uiterlijk op 30 juni 2019:

 • Gespreid over ten minste twee schooljaren
 • ten minste 580 of ten hoogste 719 dagen dienstanciënniteit, waarvan 400 effectief gepresteerd, verworven hebben.

Personeelsleden die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen het recht op TADD enkel verwerven als ze uiterlijk op of na 30 juni 2020 geen beoordeling met werkpunten gekregen hebben. Zij kunnen dan, na geldige kandidaatstelling voor 15 juni, op of na 1 september 2020 het recht op TADD verwerven.

Als je een personeelslid dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden daarentegen een beoordeling met werkpunten geeft, moet het bijkomend 200 dagen effectief presteren waarna het het recht op een TADD-aanstelling verwerft tenzij je het op het einde van die termijn een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ gegeven hebt. Die personeelsleden kunnen dan, na geldige kandidaatstelling voor 15 juni, op of na 1 september 2021 het recht op TADD verwerven.


Overgangsmaatregel 4

Deze maatregel geldt voor tijdelijke personeelsleden die:

 • uiterlijk op 30 juni 2020 in het betrokken ambt in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap gespreid over ten minste twee schooljaren ten minste 580 dagen dienstanciënniteit, waarvan 400 effectief gepresteerd, verworven hebben én
 • uiterlijk op 30 juni 2020 geen beoordeling met werkpunten hebben gekregen én
 • niet tijdelijk aangesteld waren van doorlopende duur in schooljaar 2020-2021 of later.

De personeelsleden die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen na geldige kandidaatstelling voor 15 juni, op of na 1 september 2021 het recht op TADD verwerven.


Overgangsmaatregel 5

Deze maatregel geldt voor tijdelijke personeelsleden die:

 • na 1 september 2019 en uiterlijk op 30 juni 2021 in het betrokken ambt en in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap gespreid over minstens twee schooljaren ten minste 580 dagen dienstanciënniteit, waarvan 400 effectief gepresteerd, verworven hebben én
 • na 1 september 2019 en uiterlijk op 30 juni 2021 geen beoordeling met werkpunten gekregen hebben.

De personeelsleden die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen na geldige kandidaatstelling voor 15 juni, op of na 1 september 2021 het recht op TADD verwerven.


Overgangsmaatregel 6

Deze maatregel geldt voor tijdelijke personeelsleden die:

 • uiterlijk op 30 juni 2021 in het betrokken ambt en in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap gespreid over minstens twee schooljaren ten minste 580 dagen dienstanciënniteit, waarvan 400 effectief gepresteerd, verworven hebben én
 • uiterlijk op 30 juni 2021 een beoordeling met werkpunten gekregen hebben én die
 • na 31 augustus 2021 tijdelijk aangesteld werden in het betrokken ambt in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap.

Opgelet: de personeelsleden die voldoen aan bovenstaande voorwaarden hebben vanaf 1 september 2021 een voorrangsrecht bij een nieuwe TABD-aanstelling.

Als ze nadien de decretaal vereiste bijkomende 200 dagen effectieve prestaties verworven hebben, en geen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ gekregen hebben, kunnen ze, na geldige kandidaatstelling voor 15 juni, vanaf 1 september 2022 het recht op TADD verwerven. Dit prioritaire recht op een nieuwe TABD-aanstelling vervalt natuurlijk indien er vanaf het ogenblik van de beoordeling met werkpunten, gedurende vijf opeenvolgende schooljaren geen dienstprestaties geleverd worden.


Overgangsmaatregel 7

Deze maatregel geldt voor tijdelijke personeelsleden die:

 • uiterlijk op 30 juni 2021 in het betrokken ambt en in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap ten minste 290 en maximaal 579 dagen dienstanciënniteit verworven hebben én
 • na 31 augustus 2021 tijdelijk aangesteld waren in het betrokken ambt in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap én
 • uiterlijk op 30 juni 2022 of later in het betrokken ambt en in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap, gespreid over minstens twee schooljaren, ten minste 580 dagen dienstanciënniteit, waarvan 400 effectief gepresteerd, verworven hebben.

Personeelsleden die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen het recht op TADD enkel verwerven als ze uiterlijk op of na 30 juni 2022 geen beoordeling met werkpunten gekregen hebben. Zij kunnen dan, na geldige kandidaatstelling voor 15 juni, op of na 1 september 2022 het recht op TADD verwerven.

Als je een personeelslid dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden daarentegen uiterlijk op of na 30 juni 2022 een beoordeling met werkpunten geeft, moet het bijkomend 200 dagen effectief presteren. Om hen de kans te geven om hun werkpunten te remediëren, hebben deze personeelsleden het daaropvolgende schooljaar of later daarom ook een voorrangsrecht bij een nieuwe TABD-aanstelling waarna ze het recht op een TADD-aanstelling verwerven tenzij je hen op het einde van die termijn een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ gegeven hebt. Deze personeelsleden kunnen dan, na geldige kandidaatstelling voor 15 juni, op of na 1 september 2023 het recht op TADD verwerven.


Overgangsmaatregel 8

Deze maatregel is van toepassing op alle tijdelijke personeelsleden die voor 31 augustus 2021 in het betrokken ambt en in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap:

 • minder dan 290 dagen dienstanciënniteit verworven hebben én
 • op of na 1 september 2021 tijdelijk aangesteld werden in het betrokken ambt en in een of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap én
 • die op 30 juni daaropvolgend voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Bron: Katholiek Onderwijs Vlaanderen