Eindejaarspremie 2023
05 DEC

De eindejaarstoelage wordt dit jaar uitbetaald op 19 december.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  • Je vervulde tijdens de referentieperiode een opdracht in hoofdambt.
  • Het ministerie van Onderwijs betaalde je salaris voor die opdracht.